Voor professionals

Voor professionals in de zorg en in het Sociaal Domein

Zorgverzekeraars, huisartsen en praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, zorgaanbieders, mantelzorgconsulenten en casemanagers kunnen naar mij doorverwijzen zodat cliënten en patiënten hulp krijgen bij het regelen en organiseren van zorg.

 • Aanvragen en regelen van thuiszorg
 • Het vinden van een passende woonzorglocatie
 • Organiseren van ondersteuning
 • Aanvraag indicatie en herindicatie
 • Aanvraag Wet Langdurige Zorg (indicatie WLZ)
 • Informeren over regels en mogelijkheden
 • Begeleiding start PGB
 • Opstellen zorgplan/persoonlijk plan
 • Bemiddeling zorg

Aanvragen en regelen van: persoonlijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding, dagbesteding, huishoudelijke hulp, respijtzorg, WMO taxi, aanpassingen aan huis, hulpmiddelen.

Contacten met zorgverzekeraar, wijkverpleging, gemeente, zorgkantoor, CIZ, CAK, SVB, vrijwilligersorganisaties en zelfstandige zorgverleners.

Organisaties, bedrijven en gemeenten schakelen mij in voor:

 • Cliëntondersteuning gespecialiseerd in zorg
 • Voorlichting en kennisoverdracht over zorg, zorgwetten en maatschappelijke ontwikkelingen in de zorg
 • Vormgeving mantelzorgbeleid en beleidsondersteunende maatregelen
 • Het bespreken van tijdelijke (her)verdeling zorgtaken en werk: ondersteuning van de werkende mantelzorger, het voorkomen van overbelasting, verlofregelingen en continuïteit voor de werkgever.