Voor professionals

Voor professionals in de zorg en het Sociaal Domein

Zorgverzekeraars, huisartsen en praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, thuiszorg, consulenten en casemanagers kunnen naar mij doorverwijzen zodat cliënten en patiënten hulp krijgen bij het regelen en organiseren van zorg.

Organisaties, bedrijven en gemeenten schakelen mij in voor:

 • Cliëntondersteuning gespecialiseerd in zorg
 • Voorlichting en kennisoverdracht over zorg en mantelzorg
 • Het positioneren en profileren van het thema mantelzorg
 • Vormgeving mantelzorgbeleid en beleidsondersteunende maatregelen
 • Publiekscommunicatie omtrent zorg en mantelzorg
 • Inzicht en kennis van maatschappelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld de vraag naar (betaalde) mantelzorgondersteuning
 • Het bespreken van tijdelijke (her)verdeling zorgtaken en werk, continuïteit voor de werkgever, het belang van heldere afspraken met mantelzorgers
 • Ondersteuning van de werkende mantelzorger, het voorkomen van overbelasting, verlofregelingen

Mijn inzet bij het organiseren van de juiste zorg:

 • Aanvragen en regelen van zorg
 • Organiseren van begeleiding en hulp
 • Aanvragen van indicaties
 • Informeren over regels en mogelijkheden
 • Begeleiding start PGB
 • Cliëntondersteuning WMO en WLZ
 • Opstellen zorgplan/leefplan

Aanvragen en regelen van: WMO ondersteuning,  indicaties, Huishoudelijke hulp, Individuele Begeleiding, Dagbesteding, PGB, WLZ, Vrijwillige thuiszorg, Particuliere thuiszorg, Respijtzorg.

Contacten met zorgverzekeraar, wijkverpleging, Gemeente, zorgkantoor, CIZ, CAK, SVB, vrijwilligersorganisaties en zelfstandige zorgverleners.