Over

Mijn drijfveren zijn mensen helpen, organiseren en resultaten behalen.

Sinds 5 jaar ondersteun ik cliënten en mantelzorgers bij het organiseren en regelen van zorg via Zorganise. Cliëntvragen gaan over zorg uit de zorgverzekeringswet (ZVW), via de WMO/gemeente en over langdurige zorg (WLZ).
Ik werkte daarvoor als communicatieadviseur voor welzijnsorganisaties, patiëntenverenigingen en farmaceuten o.a. bij de Reumapatiëntenbond, bij Artsenfederatie KNMG en bij telefonische hulpdienst de Luisterlijn. Na de post HBO studie mantelzorgmakelaar werkte ik ruim een jaar als vrijwilliger bij de Mantelzorglijn en Juridisch Advies bij Mantelzorg.nl. Ik ben universitair geschoold en ervaringsdeskundige in de mantelzorg.
Ik werk onafhankelijk en ben áltijd persoonlijk betrokken.

Andra Hoogcarspel

Lid BMZM, Beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars
Lid BCMB, Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners
AGB code 48485633

Zorganise is een handelsnaam van APPIA Quality Projects BV, een onderneming van Peter van Rooijen MSc en Andra Hoogcarspel MA.