Welkom

Zorganise

Zorg organiseren & Zorgcommunicatie

 • Voorlichting en informatie over zorg & mantelzorg
 • Hulp bij regelzaken in de zorg en zorgaanvragen
 • Ondersteuning van mantelzorger en zorgvrager

Zorgverzekeraars, huisartsen en praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, thuiszorg en casemanagers kunnen naar mij doorverwijzen zodat cliënten hulp krijgen bij het regelen en organiseren van de juiste zorg.

Ik bied toegepaste dienstverlening, specifiek bij het aanvragen en regelen van zorg en complexe regeltaken, waardoor mantelzorger én cliënt of patiënt worden geholpen.

Bedrijven en gemeenten schakelen mij in voor:

 • Voorlichting en kennisoverdracht over zorg en mantelzorg
 • Het positioneren en profileren van het thema mantelzorg
 • Vormgeving mantelzorgbeleid en beleidsondersteunende maatregelen
 • Publiekscommunicatie omtrent zorg en mantelzorg
 • Inzicht en kennis van maatschappelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld de vraag naar (betaalde) mantelzorgondersteuning
 • Het bespreken van tijdelijke (her)verdeling zorgtaken en werk, continuïteit voor de werkgever, het belang van heldere afspraken met mantelzorgers in uw organisatie
 • Ondersteuning van de werkende mantelzorger, het voorkomen van overbelasting, verlofregelingen
 • Projectmatig zorgcommunicatiewerk

Ik overleg graag met u over inzet en maatwerk en ben vanzelfsprekend bereid de mogelijkheden toe te lichten.

Neem contact op via het contactformulier of bel +31 (0)6 52032001